CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU ĐĂNG KHÔI

Địa chỉ: 365 Quốc lộ 1A  – Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở: Tân Uyên – Bình Dương

Hotline: 0989.790.789

Email: phamquangt58@gmail.com